نتایج آرا مردمی روز چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران

در روز جمعه و چهارمین روز از برگزاری جشنواره، تماشاگران از پنج فیلم بیشترین استقبال را كردند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از ستاد خبری جشنواره، آینه های پریده رنگ ساخته سالم صلواتی، از حسكه با عشق ساخته محمد فراهانی، ایرانستاگرامساخته شكوفا كریمی، غلامرضا ساخته مصطفی امامی، گذر ساخته امید شمس و پوریا پیشوایی بیشترین آرای تماشاگران روز چهارم را كسب كردند.
انجمن فیلم كوتاه ایران مسئولیت انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران  را در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم كوتاه تهران برعهده داشته و هر روز ٥ فیلمی كه بیشترین تعداد آرای تماشاگران را به دست آورده، بدون اولویت معرفی خواهد كرد.
در مراسم پایانی جشنواره نیز بهترین فیلم از نگاه تماشاگران معرفی و تقدیر خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
اخبار مرتبط
آخرین خبرها