معرفی داوران بخش فیلمنامه جشنواره منطقه‌ای «کومش»

اعضای هیات انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان سمنان «کومش» معرفی شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» انسیه شاه حسینی، حسین نمازی و مهدی فرد قادری انتخاب و داوری بخش فیلمنامه پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان سمنان «کومش» را عهده دار شدند.
تعداد 318 فیلمنامه به دبیرخانه جشنواره منطقه ای سینمای جوان سمنان«کومش» رسیده که از این تعداد 278 فیلمنامه در بخش آزاد و تعداد 40 فیلمنامه در بخش اقتباسی است که توسط انسیه شاه حسینی ،حسین نمازی و مهدی فرد قادری انتخاب و داوری می شوند.
پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان سمنان«کومش» از 6 تا 8 مهرماه در استان سمنان برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها