۱۴ فیلم تجربی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

۱۴ فیلم کوتاه تجربه‌گرا در بخش مسابقه ایران سی ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رقابت می‌کنند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» فیلم‌ها به این شرح معرفی شدند:

فیلم کوتاه تجربی «پرنده وماهیگیر» به کارگردانی مجیدامیراصلانی‌زنجانی

فیلم کوتاه تجربی «بداهه‌خوری دردستگاه‌ هاضمه» به کارگردانی مجیدشهبازی

فیلم کوتاه تجربی «دمو...» به کارگردانی فرهادعیوضی

فیلم کوتاه تجربی «خواب‌آلودگی» به کارگردانی رضانوروزی‌گوهر

فیلم کوتاه تجربی «تنیدن درتن» به کارگردانی رضاطاهری

فیلم کوتاه تجربی «تهران» به کارگردانی مسعودمعین‌اسلام

فیلم کوتاه تجربی «بالانس» به کارگردانی علی‌فرآورده

فیلم کوتاه تجربی «شهر آسفالت» به کارگردانی یاسمن حسنی

فیلم کوتاه تجربی «امید» به کارگردانی سامان آریانپور

فیلم کوتاه تجربی «مرگ» به کارگردانی کیارش انوری

فیلم کوتاه تجربی «سلول» به کارگردانی آرش محرمی

فیلم کوتاه تجربی «نفس» به کارگردانی منامرادی

فیلم کوتاه تجربی «تنازع» به کارگردانی مسعودحاتمی

فیلم کوتاه تجربی «به صدای شهرگوش کن» به کارگردانی هلن مرسلی

سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها