تمامی فیلم‌های یکسال اخیر سینمای جوان بررسی می‌شود

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد تمامی تولیدات یکسال اخیر دفاتر انجمن سینمای جوان مورد بازبینی قرار می گیرد تا نقاط ضعف و قوت آموزش دریافت شود.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوان، نخستین گام جدی مدیریت جدید انجمن سینمای جوان برای ارزیابی وضعیت دفاتر، کیفیت تولیدات و کشف فیلمسازان مستعد شهرهای مختلف با بازبینی تولیدات یکسال اخیر تمامی دفاتر برداشته می‌شود.
حبیب ایل بیگی در حاشیه دیدار با هنرجویان انجمن گرگان گفت: «گروهی پنج نفره متشکل از فیلمسازان مورد اعتماد ما تمامی تولیدات یکسال اخیر این دفاتر را تماشا و مورد بررسی قرار خواهند داد. چند هدف را در پس این اقدام دنبال می کنیم.»
او این اهداف را چنین تشریح کرد: «بعد از تماشای فیلم ها این فیلمسازان نقاط قوت و ضعف آموزش را در مراکز مختلف استنباط خواهند کرد. به این ترتیب که فرم هایی طراحی شده و این پنج فیلمساز بعد از تماشای فیلم ها اطلاعات آنان را وارد می کنند و تولیدات را به لحاظ کارگردانی، تدوین، تصویربرداری و فیلمنامه مورد ارزیابی قرار می دهند. در ادامه نمره ای براساس مواردی که ذکر شد به هر فیلم تعلق می گیرد.»
او ادامه داد: «به این ترتیب اگر اشکال مشترکی در فیلم ها باشد یافت می شود و در نتیجه برای رفع این نقطه ضعف در آموزش ها برنامه ای طراحی خواهد شد. همچنین نقاظ قوت نیز شناسایی می شود و امکان مانور بیشتر روی آن ها به وجود می آید.»
مدیرعامل انجمن سینمای جوان یکی از مهمترین نتایج این اقدام را چنین برشمرد: «از دل این تحقیقات امکان شناسایی استعدادهای جوان به وجود می آید و انجمن می تواند از این استعدادها حمایت جدی تری به عمل بیاورد.»
این اقدام با هدف ارزیابی خروجی آموزش دفاتر انجمن در دوره آموزشی گذشته آغاز می شود و در ادامه زمینه شناسایی استعدادها را در شهرهای مختلف و برطرف کردن کاستی های آموزشی به همراه خواهد داشت.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها