کتاب فیلمنامه‌های ایسفا منتشر می‌شود

همزمان با جشن خانه سینما کتاب فیلمنامه‌های ایسفا منتشر می‌شود.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران، نیما عباسپور سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران به نمایندگی از هیات مدیره ایسفا مسئول گردآوری دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های ایسفا تحت عنوان نخستین کتاب فیلمنامه‌ها شد.
نخستین کتاب فیلمنامه‌های اسیفا شامل 40 فیلمنامه منتخب از فیلم‌های کوتاه ایرانی است که فیلمنامه آنها در این مجموعه منتشر می‌شود.
انجمن فیلم کوتاه ایران در نظر دارد جلدهای دیگری از مجموعه فیلمنامه‌های کوتاه منتخب را به تدریج منتشر کند.
نیما عباسپور عضو هیات مدیره و سخنگو در گفت وگو با روابط عمومی اضافه کرد: کتاب دیگری تحت عنوان کتاب ایسفا که شامل اطلاعات اعضای ایسفا، اسناد و مجموعه آیین نامه‌ها و اساس نامه انجمن فیلم کوتاه ایران و مجموعه عکس و یادداشت‌ها است، تحت عنوان کتاب ایسفا به سرپرستی مریم فخیمی در دست انتشار است که همزمان با کتاب فیلمنامه‌ها در چهاردهمین جشن بزرگ سینمای ایران و دومین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران منتشر می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها