اعضای کمیته عضوگیری انجمن فیلم کوتاه معرفی شدند

اعضای کمیته عضوگیری انجمن فیلم کوتاه ایران به ریاست محسن رمضان‌زاده معرفی شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران، اعضای کمیته عضوگیری این انجمن از سوی هیات مدیره معرفی شدند.
این کمیته عبارتند از: مهدی جعفری، محمدرضا جهان‌پناه، آرش رصافی، محسن رمضان‌زاده، علی‌محمد قاسمی، پیمان نهان‌قدرتی و شهرام مکری.
این کمیته به ریاست محسن رمضان‌زاده کار بازبینی آثار فیلمسازان متقاضی عضویت در انجمن فیلم کوتاه ایران را تا چند روز دیگر آغاز می‌کند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها