افتتاح دفتر سینمای جوان خمینی شهر

دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در شهرستان خمینی شهر افتتاح شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» طی مراسمی موسسه سینماگران جوان این شهر به انجمن سینمای جوانان دفتر خمینی شهر تبدیل شد.
همزمان با افتتاح این دفتر نمایشگاه عکسی نیز در این شهرستان برپا و ناصرباکیده مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، محمد شیروانی و محسن امیریوسفی نیز در این مراسم حضور داشتند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها