چهار جایزه برای ایران از جشنواره DC Web آمریکا

چهار جایزه برای ایران از جشنواره DC Web آمریکا

هفتمین جشنواره DC Web آمریکا چهار جایزه به دو انیمیشن ایرانی داد. به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که فیلم کوتاه، سریال اینترنتی، بازی‌های کامپیوتری و... را به رقابت می‌گذارد؛ به دو انیمیشن ایرانی چهار جایزه داد.
آخرین خبرها