علیرضا رئیسیان: ارتباط بین شهر و سینما گسترش یابد

علیرضا رئیسیان: ارتباط بین شهر و سینما گسترش یابد

کلان شهری مثل تهران نیاز به فضاهای تازه‌ای برای فیلمبرداری دارد، شهرداری به عنوان یک حرکت موثر می‌تواند در رفع این مشکل پیش‌قدم شده و حداقل برای پروژه‌ها و فیلمسازان مطرح شرایط و امکانات مناسبی را فراهم آورد.
آرشیو
آخرین خبرها