گفت‌وگوی پیروز کرمی با زهره معتمدی درباره «مهمان ویژه»

گفت‌وگوی پیروز کرمی با زهره معتمدی درباره «مهمان ویژه»

فیلم کوتاه مهمان ویژه به عنوان سومین فیلم کوتاه زهره معتمدی در چندین جشنواره از جمله پروین اعتصامی، سایه، جشنواره شهر و... حضور داشته و کاندید دریافت جایزه بوده است. فیلم توانسته با تلفیق فرم و روایت کلاسیک و همچنین داشتن ریتم مناسب، قصه را به خوبی پیش ببرد و با مخاطب ارتباط برقرار کند.
آرشیو
آخرین خبرها