گفت‌وگوی سعید ذوالنوریان با نگین امین‌زاده

گفت‌وگوی سعید ذوالنوریان با نگین امین‌زاده

نگین امین‌زاده را سالهاست می‌شناسم؛ کلاس‌های گزارش نویسی و فیلمنامه نویسی دوره یکساله انجمن سینمای جوانان شیراز. از همان اولین تکالیف کلاسی می‌شد امروز را حدس زد. طرح‌ها و داستان‌هایی که دغدغه های اجتماعی، درون مایه اصلی آنها بودند. فیلمنامه جای خالی از همان کلاس فیلمنامه نویسی بیرون آمد.
آرشیو
آخرین خبرها