گفت‌وگو با رقیه توکلی کارگردان فیلم کوتاه «صبا»

گفت‌وگو با رقیه توکلی کارگردان فیلم کوتاه «صبا»

فیلم کوتاه صبا زندگی زن جوانی را روایت می‌کند که بر سر دوراهی ایثار و فداکاری و دنبال کردن آرزوهای شخصی باقی مانده است؛ زنی که پس از مرگ خواهرش و به خاطر نگهداری از فرزندان او به ناچار باید از آرزوهای خود دست بکشد.
گفت‌وگو با فریدون نجفی کارگردان «کوچ زودهنگام»

گفت‌وگو با فریدون نجفی کارگردان «کوچ زودهنگام»

کوچ زودهنگام مستندی است درباره سرنوشت تراژیک خانواده‌ای از عشایر بختیاری؛ سرنوشتی که در نتیجه پایبندی به سنتی ناپسند، گریبانگیر این خانواده شده و نه تنها زندگی اعضای این خانواده، بلکه سرنوشت دو طایفه را زیر و رو کرده است.
گفت‌وگو با امیرهادی ملک اسماعیلی کارگردان «سلسله زرین»

گفت‌وگو با امیرهادی ملک اسماعیلی کارگردان «سلسله زرین»

سلسله زرین مستندی کوتاه است درباره حدیث سلسله‌الذهب از امام رضا (ع) که در جریان سفر امام هشتم به توس، در نیشابور بیان شده است. امیرهادی ملک اسماعیلی می‌گوید در این مستند کوشش کرده تا مروج فرهنگ رضوی باشد.
آرشیو
آخرین خبرها