گفت‌وگو با محمدحسن دامن‌زن کارگردان مستند «طرقه»

گفت‌وگو با محمدحسن دامن‌زن کارگردان مستند «طرقه»

طرقه مستندی جسورانه است که شرایط بخشی از زنان روستاهای شمال خراسان را به تصویرمی کشد. در طرقه داستان زنانی را می‌بینیم و می‌شنویم که با ساز دوتارشان زخمه بر ساز می‌زنند و هر زخمه بر دوتار آرامشی آنی به آنها می‌بخشد.
آرشیو
آخرین خبرها