گفت‌وگو با «محمد شیروانی» رئیس انجمن فیلم کوتاه ایران

گفت‌وگو با «محمد شیروانی» رئیس انجمن فیلم کوتاه ایران

محمد شیروانی در عرصه فیلم کوتاه کارنامه درخشانی دارد. فیلمساز مستقلی که کارش را بلد است و سمتش به عنوان رئیس در صنف فیلم کوتاه ایران، شش ماهی‌ست که به فعالیت‌هایش اضافه شده و در همین مدت کم، این صنف و دریافت مطالباتش سیر صعودی قابل توجه‌ای طی کرده است. 27 مردادماه همزمان با نیمه‌شعبان نخستین جشن مستقل فیلم کوتاه ایران در مجموعه فرهنگی‌هنری آسمان برگزار می‌شود. گفت‌وگویی که می‌خوانید در رابطه با فراز و فرودهای صنف در زمان مدیریتی شیروانی و نخستین جشن مستقل فیلم کوتاه است.
آرشیو
آخرین خبرها