به یاد مستندسازی که با خدا می‌رقصد

به یاد مستندسازی که با خدا می‌رقصد

سیدحمید میرحسینی مستندساز در فراق دوست و همکار تازه از دست رفته‌اش زنده‌یاد «هوشنگ میرزایی» یادداشتی را در اختیار «پایگاه خبری فیلم کوتاه» قرار داده است. در متن یادداشت سیدحمید میرحسینی آمده است: نوشتن درباره دوست تازه از دست رفته بسیار سخت است. اما چه کنم که حرف بسیار است. او که دلی داشت پر از درد و سینه‌ای داشت پر از رنج؛ شاید زندگی در این روزگار با این نو زیستن تعبیرش همین باشد.
آرشیو
آخرین خبرها