آموزش کلید اصلی پیشرفت فیلمسازان گراش

آموزش کلید اصلی پیشرفت فیلمسازان گراش

جشنواره‌ای کوچک، در شهری کوچک چقدر می‌تواند به سینما و سینماگران کمک کند؟ بعد از یازده دوره این سوال همیشگی برگزارکنندگان جشنواره فیلم کوتاه کل گراش و فیلمسازان این شهر است. جشنواره کل هر ساله به عنوان جشنواره فیلم کوتاه استان فارس در شهر گراش برگزار می‌شود.
آرشیو
آخرین خبرها