نگاهی به «نیوزیف»؛ یادداشتی از آذر مهرابی

نگاهی به «نیوزیف»؛ یادداشتی از آذر مهرابی

محمد اسماعیلی تا پیش از ساخت نیوزیف نام چندان آشنایی در بین فیلمسازان کوتاه ما نبود. اما حالا با همین یک فیلم که پدیده فیلم کوتاه تجربی در سال گذشته بود، جای پای محکمی برای خود دست و پا کرد. چه رازی در این تجربه کوتاه شش دقیقه‌ای هست که اینگونه آن را از تمامی آثار تجربی نوع خود متفاوت می‌کند؟
آرشیو
آخرین خبرها