نگاهی به «حیات خلوت خانه خورشید»؛ یادداشتی از شبنم قلی‌خانی

نگاهی به «حیات خلوت خانه خورشید»؛ یادداشتی از شبنم قلی‌خانی

اینجا در نزدیکی میدان شوش چراغی روشن است که اگر چه نورش سوسو می‌زند؛ اما هنوز روشن مانده؛ همچون خورشیدی در زیر توده‌ای از غبار. خانه خورشید، خانه‌ای است که برای امیدواری عده‌ای از زنان مشکل‌دار جامعه بنا شده است. زنانی که در این جامعه کسی به کمک‌شان نیامده است.
آرشیو
آخرین خبرها