نگاهی به فیلم کوتاه «آن زن در باران آمد» ساخته حسن خمسه

نگاهی به فیلم کوتاه «آن زن در باران آمد» ساخته حسن خمسه

«سینما هنر تصاویر متحرک است.» این تعریف شاید ساده‌ و ابتدایی‌ترین تعبیر از سینما باشد. تعریفی که دو ویژگی «تصویر» و «متحرک بودن» را برای ایجاد یک اثر سینمایی لازم می‌داند. اما در تاریخ سینما می‌توان مواردی را نیز پیدا کرد که از این تعریف عدول کرده‌اند و آنچه که تماشاگر در فیلم آن زن در باران آمد ساخته حسن خمسه با آن روبروست، هم از این گونه است.
آرشیو
آخرین خبرها