پنجاه و پنجمین برخط‌ فرضی؛ گفت‌وگوی زنده با موضوع انیمیشن

پنجاه و پنجمین برخط‌ فرضی؛ گفت‌وگوی زنده با موضوع انیمیشن

گفت‌و‌گوی زنده انجمن سینمای جوانان ایران پیرامون فیلم کوتاه این هفته با محوریت انیمیشن و با حضور نیلوفر نادری برگزار می‌شود. به‌ گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» پنجاه وپنجمین گفت‌و‌گوی زنده سینمای جوان ساعت 21 شامگاه چهارشنبه 14 مهرماه 1400 برگزار خواهد شد.
معرفی آثار پویانمایی بخش مسابقه ملی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

معرفی آثار پویانمایی بخش مسابقه ملی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

فیلم‌های راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. به‌ گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از ستاد خبری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اسامی فیلم‌های راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی جشنواره سی‌و‌هشتم اعلام شد.
مشاوران انتخاب آثار پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

مشاوران انتخاب آثار پویانمایی جشنواره فیلم کوتاه تهران

مشاوران انتخاب آثار پویانمایی بخش مسابقه ملی سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. به‌ گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از ستاد خبری سی‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سیاوش زرین‌آبادی، مونا شاهی و ساره شفیعی‌پور به عنوان مشاوران انتخاب آثار پویانمایی بخش مسابقه ملی، جشنواره سی‌و‌هشتم را همراهی می‌کنند.
آخرین خبرها